Over Medi Check Services – Medi Check Services – Uithoorn
Header afbeelding
Marijnenlaan 54 1421 NH Uithoorn Tel:0297 – 56 81 58

Over Medi Check Services

Medi Check Services is een organisatie die eerstelijns gezondheidszorg aanbiedt.

De organisatie bestaat uit Medi Check Services huisartsenpraktijk en Medi Check Services diëtistenpraktijk. Wij richten ons niet alleen op de aanpak van ziekte en zorg (ZZ), maar ook op gezondheid en gedrag (GG). Multidisciplinair samenwerken is hierbij van essentieel belang. Wij bieden:

  • huisartsenzorg;
  • voedings- en dieetadvisering.

Onze organisatie werkt samen met diverse zorgverleners zoals fysiotherapeuten, apotheken, medisce specialisten, ggz.

Missie:
Wij willen mensen die acute, tijdelijke of chronische zorg nodig hebben, ondersteunen om hun eigen leven te leiden.

Wij bieden daarom zoveel mogelijk persoonsgerichte informatie, ondersteuning, zorg- en dienstverlening in de eigen woonomgeving. Het gaat om zorg die het beste bij hen past.

Onze doelstellingen:

– Klantgerichtheid
– Continuïteit
– Kwaliteit-Ketenzorg

Wij bieden zorg en begeleiding aan cliënten en hun omgeving op een persoonsgerichte, continue en toegankelijke wijze.

Wij onderscheiden ons van anderen door:

  • Een klantvriendelijke en klantgerichte benadering.
  • Een multidisciplinaire aanpak: huisarts, diëtist, praktijkondersteuner (POH) fysiotherapie en apotheek.
  • Een aanpak op basis van het evidence based principe.
  • De wijze van klachtenvertaling(namelijk vanuit een persoonsgericht en generalistisch perspectief). De persoonsgerichte benadering van cliënten waarbij een klacht met kennis van de levensloop wordt bezien i/h bredere kader van de leefomgeving en sociale context van de cliënt.
  • Indien noodzakelijk, gedragsverandering bij de cliënten te bewerkstelligen.

Professionaliteit, klantvriendelijkheid en kwaliteit zijn de drie belangrijkste pijlers van de praktijkvoering en staan borg voor gezonde zorg voor de cliënt.