Klachtenregeling – Medi Check Services – Uithoorn
Header afbeelding
Marijnenlaan 54 1421 NH Uithoorn Tel:0297 – 56 81 58

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Bent u ontevreden over uw huisarts, de POH of de doktersassistente meldt het dan direct bij ons. Uw klacht wordt onderzocht en we nemen contact met u op om samen de klacht te bespreken en te proberen de onvrede op te lossen.

Indien u het lastig vindt om uw klacht telefonisch te melden, is het ook mogelijk om dit per email of brief te doen. Wij zorgen ervoor dat u binnen 3 weken van ons een antwoord krijgt.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan brengt uw arts u in contact met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van DOKh. U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit.

Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Meer informatie over de geschillencommissie is hier te vinden.

Bezoek- en postadres
Stichting DOKh Robijnstraat 6 1812 RB ALKMAAR

Contactgegevens
T 072 – 527 91 00 (Secretariaat)
T 072 – 520 83 25 (Geschillen en klachtenregeling)
E secretariaat@dokh.nl
E klachtenengeschillen@dokh.nl

Het secretariaat van DOKH is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op het bovenstaande telefoonnummer.