Klachtenregeling – Medi Check Services – Uithoorn
Header afbeelding
Marijnenlaan 54 1421 NH Uithoorn Tel:0297 – 56 81 58

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening van de huisartspraktijken, dan horen wij dat graag. Alleen dan kunnen wij er iets aan te doen.

Klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren. Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene. Als u dat niet wilt of kunt, neem dan contact op met de praktijkassistente van uw huisarts.

Klachtencommissie
Klachten, die niet met de betrokkene of uw eigen huisarts kunnen worden opgelost, kunnen ingediend worden bij de onafhankelijke regionale klachtencommissie. De praktijkassistente heeft een folder, waarin de werkwijze van de klachtencommissie staat beschreven. U vindt daarin tevens het adres waar de klacht naar toegestuurd kan worden.

www.dokh.nl/klachtenregeling

IKG
Informatie over uw rechten als patiënt, en over klachten in de gezondheidszorg vindt u bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg.

Meer informatie vindt u op www.klachtenopvangzorg.nl of bel (0900) 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)